Ohýbání

Ohýbání uzavřených profilů za studena

Naší stěžejní technologií a výrobním programem je ohýbání uzavřených profilů za studena. Tento způsob tváření je velice progresivní metodou zhotovení výrobků z trubek, plochooválů, čtyřhranných uzavřených profilů, tyčí a to kruhového, čtvercového nebo obdélníkového průřezu. V součastné době disponujeme třemi hydraulickými ohýbacími stroji. Jejich základní parametry jsou uvedeny v tabulce.

Technické parametry, hodnoty jsou vždy uvedeny v milimetrech.

  Stroj č. 1 Stroj č. 2 Stroj č. 3
Max. pr. trubky 42 30 80
Max. profil 30x30 25x25 50x50
Max. rádius 125 125 550
Min. rádius 25 4 35

 

Popis

Princip ohýbání není složitou záležitostí. Materiál je pevně upnut v upínacích čelistech a je navíjen na matrici, která se otáčí kolem své osy. Trn zabraňuje zborcení stěny profilu, (viz.nastroje).

Základní rozdělení dle typu materiálu

 • trubky s rádiusem ohybu nad 1,5 – 2 D průměru trubky a nad 1,5 – 2 mm T stěny
 • trubky s rádiusem ohybu pod 1,5 – 2 D průměru trubky a pod 1,5 – 2 mm T stěny
 • čtyřhranné profily, plochoovály

 

Ohýbání

 • nad 1,5 – 2 D

  Jedná se o běžné ohýbání. Zhotovení ohybů s rádiusem větším jak 1.5 – 2 násobek průměru trubky a tloušťkou stěny nad 2 mm většinou nebývá velkým problémem. Nástroje jsou standardní (viz. nástroje). Limitujícím faktorem jsou pouze výrobní možnosti stroje.

 • pod 1,5 – 2 D

  U ohybů s rádiusem menším jak 1.5 – 2 násobek průměru trubky a tloušťkou stěny pod 2 mm je situace zcela jiná. Je třeba použít sadu speciálních nástrojů, které zabezpečí kvalitní provedení ohybu. Zejména u tenkostěnných materiálu je třeba provést praktické zkoušky.

 • čtyřhranné profily, plochoovály

  Tyto profily již svojí stavbou nejsou tak náročné na nežádoucí deformace v ohybech. V ohybu se téměř vždy začnou propadat vertikální stojiny profilu . Tomuto se dá zabránit vhodným nastavením a tvarem trnu. U ohybů větších než je 45 stupňů je třeba z důvodů vyjmutí materiálu po uhnutí vyrobit půlené ohýbací hlavy.

 

Nástroje

Pro každý rádius ohybu a průměr trubky je třeba vyrobit odpovídající sadu nástrojů. Z tohoto důvodu není tato technologie vhodná pro kusovou výrobu. Pro ohýbání materiálů nad 1,5-2 D dostačuje základní sada nářadí. U tenkostěnných materiálů pod 1,5-2 D již musíme použít rozšířenou sadu nástrojů. Většinu nástrojů jsme schopni vyrobit ve vlastní režii, zejména se jedná o ohýbací hlavy a jednoduché trny. U složitějších nástrojů spolupracujeme s firmou OMNI-X. www.omni-x.cz

 

Nářadí pro ohýbání uzavřených profilů
Základní sada Rozšířená sada
A - ohýbací hlava A - ohýbací hlava
B - upínací čelist B - upínací čelist
C - trn C - kuličkový trn
  D - vyhlazovač
  E - opěrné čelisti

Kovovýroba smejkal - ohýbíaní uzavřených profilů za studena

 

Materiály

Konstrukční oceli - nejvhodnější pro ohýbání jsou materiály tažené za tepla a následně vyžíhané. Největší skupinou jsou materiály svařované, které jsou právě z důvodů svaru méně vhodné, avšak při dostatečné síle stěny a větších rádiusech ohybů také vhodné.

Nerezové oceli - je zapotřebí mnohem větších sil, zvýšené nároky na tuhost nástrojů a celé soustavy stroje

Hliník - pro ohýbání je vhodný zejména měkký hliník, nevýhodou je namazávání na třecí hrany nástrojů

Měď - pro ohýbání je vhodná, nutnost žíhání

 
Kovovýroba Smejkal - ohýbání - materiály
 1. Tr. pr.42x1,5 - železná tažená přesná
 2. čtyhranný profil 30x25x2 - svařovaný
 3. čtyhranný profil 20x20x1,5 - svařovaný
 4. Tr. pr. 25x2 - AlMgSi 0,5
 5. Tr. pr. 24x1,5 - železná tažená přesná  

 

 

Seznam ohýbacích hlav

V těchto tabulkách najdete přehledný seznam ohýbacích hlav které vlastníme. V první tabulce jsou uvedeny nástroje pro ohýbání trubek, v druhé tabulce jsou uvedeny nástroje pro ohýbání čtyřhranných profilů. Rádius ohybu je vždy měřen od středu ohybu po osu ohýbaného materiálu.

 

Trubka průměr [mm] Rádius ohybu [mm]
6 4,8
10 20
10 25
12 20
12 25
12 38
15 40
16 43
16 50
18 40
18 50
20 30
20 38
20 45
20 50
22 50
22 60
22 85
G1/2 30
G1/2 35
24 50
24 150
24 287,5
25 31
25 50
25 54
25 62,5
25 65
25 70
25 80
25 87,5
25 100
26 62,5
28 64
28 100
30 65
32 51
32 80
32 100
32 125
G1 68
G 5/4 120
35 69
35 80
35 90
35 120
35 206
38 74
38 150
40 99
40 120
40 150
42 100
42 315
48 120
48 317,5
50,8 114
60 100
72 135

 

Profil a x b [mm] Rádius ohybu [mm]
3 x 10 55
15 x 15 57,5
20 x 20 52,5
20 x 20 58
20 x 20 60
20 x 20 80
30 x 25 120
25 x 25 125
40 x 20 82,5
40 x40 150
40 x 40 180
OVAL 60 x 30 x 2 300

Produkty a služby

Ohýbání

stěžejní technologií a výrobním programem je ohýbání uzavřených profilů za studena

Leštění

doplňkovou technologií k ohýbání trubek je jejich dekorační broušení a leštění

Nábytek

kvalita provedení i povrchové úpravy práškovými vypalovacími laky zvyšují odolnost a trvanlivost výrobku

Ostatní

stáčení,
horizontální kování
sváření

Kontaktujte nás

Najdete nás

fakturační adresa:

Krásného 49
636 00 Brno

Napište nám

smepo@volny.cz
nebo využijte kontaktní formulář

Napište nám
Zavolejte nám